Choose a searcher
  Nuevo buscador
Categorías
Fabricante

Caixes Pastels Greixosos

Compostos essencialment de pigments i d'una petita quantitat de lligant, es caracteritzen per la intensitat i la riquesa dels seus colors. Molt pulverulents, permeten cobrir grans zones planes amb rapidesa, i també multiplicar els efectes jugant amb la força i el gruix del traç. Es presenten en forma de barretes cilíndriques (com guixos) de mides variables.