Choose a searcher
  Nuevo buscador
Categorías
Fabricante

Pastels Solts

El pastel és un mitjà pictòric que ha resultat atractiu a infinitat d'artistes, tant per la lluminositat i intensitat del color, deguda a la gran proporció de pigment que les barres contenen, com per la senzillesa del seu maneig, ja que no requereix paleta, pinzells ni substàncies diluents. El fet que el pastel sigui una tècnica seca proporciona al pintor l'avantatge de la rapidesa, ja que no es veu obligat a esperar que la pintura s'assequi per aplicar noves capes a sobre. Aquesta pintura, a més, tanca una interessant versatilitat que permet pintar amb fines línies superposades, fer veladures i també treballar amb empastament i colors saturats.