Choose a searcher
  Nuevo buscador
Categorías
Fabricante

Tintes

En aquest apartat us oferim una completa gamma de productes necessaris per a la pràctica del dibuix amb tinta. La tinta xinesa és una tinta usada principalment en cal·ligrafia xinesa i japonesa, així com en el sumi-e (tècnica de dibuix monocromàtic en tinta de l'escola de pintura japonesa). Es compon de carbó de fusta, d'os d'alguns fruits, mòlts molt finament, que es compacten amb algun tipus de goma amb base aquosa, com resines vegetals o alguns extractes animals. Amb el carbó mòlt i la goma, es formen unes barres petites amb forma de lingot que es premsen i es deixen assecar fins a aconseguir una consistència completament sòlida. Aquesta tinta, en estat sòlid, pot durar anys o segles sense perdre les seves propietats. Per preparar tinta líquida a partir d'aquestes barres, cal fregar-les amb una pedra rugosa especialment dissenyada per a tal efecte. Actualment es poden aconseguir també pots de tinta xinesa ja preparada, molt densa, que pot usar-se directament o ser dissolta amb una mica d'aigua.